Własny Kąt Hipoteczny

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 407.84 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej.


Oferta przedstawia wyliczenia dla klienta posiadającego od min. 6 miesięcy rachunek osobisty banku i zapewnia na nim wpływy w wysokości 5 tys.PLN (od 6 m-cy).


Podana marża jest poglądowa, zaś ostateczna oferta dostępna jest w oddziałach banku.
Oprocentowanie nominalne 4.15 %
marża 2.42 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.61 %
Ubezpieczenie pomostowe 30.00 PLN Stawka dotyczy miesięcznego kosztu ubezpieczenia pomostowego.


Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 0,9 p.p. i przekłada się na wzrost raty o podanej, szacunkowej wysokości.
Polisa na życie 0.00 PLN Dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy na życie nie jest wymagane przez bank.
Plusy
  • Możliwość sfinansowania również dowolnego celu konsumpcyjnego
  • Brak wymogu wykupienia ubezpieczenia na życie
Minusy
  • Wycena nieruchomości kosztuje 400 zł w przypadku mieszkania (dla wniosków powyżej 80 000 zł)
  • Prezentowane warunki dostępne dla obecnych klientów banku z dochodami od 5 000 zł