Pożyczka hipoteczna

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 558.37 PLN Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert oprocentowanie jest podawane jako suma stałej marży (zarobku) banku oraz aktualnej, rynkowej stawki WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty. Bank w wyliczaniu oprocentowania stosuje stopę WIBOR 6m.
Oprocentowanie nominalne 6.13 %
marża 4.40 %
WIBOR 1.73 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.37 %
Ubezpieczenie pomostowe 0.00 PLN Koszt ubezpieczenia pokrywa Bank. Do czasu uprawomocnienia się wpisu marża kredytu podwyższana jest o 1 p.p.
Polisa na życie 0.00 PLN Bank nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia w postaci cesji polisy na życie.
Plusy
  • Pożyczka udzielana jest maksymalnie do 70% wartości nieruchomości
  • Gotówka na dowolny cel niezwiązany z działalnością gospodarczą
  • Możliwość zwolnienia kredytobiorcy z obowiązku przedstawienia wyceny nieruchomości
Minusy
Array